Statek Valtínov

Strojovna TČ vzduch/voda 54 kW, systém vytápění a VZT