Služby

Naše firma nabízí projektovou, inženýrskou a zprostředkovatelskou činnost. Pokud se nás chcete na něco zeptat, nebo máte zájem o naše služby, kontaktujte nás.

 

Zabýváme se především těmito oblastmi:

  • Ústřední vytápění - teplovodní systémy, vytápění, kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory
  • Vzduchotechnika - řízené systémy větrání, vzduchotechnika, rekuperace
  • Klimatizace - splitové, multisplitové systémy chlazení
  • Plyn
  • Vodovod
  • Kanalizace

Projektujeme zdravotechnické instalace, vnitřní rozvody...

 

Nabízíme Vám také profesionální zpracování průkazu energetické náročnosti budov:

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje tedy velice jednoduše porovnat  budovy z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz.

Majitelům objektu, nebo zájemcům o koupi či pronájem bytu tak může sloužit jako jeden z nástrojů pro určení ceny.

 

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělana do klasifikačních tříd A až G. Tyto třídy mají jasně dané hranice a každá budova tedy spadá do jedné z nich.