Schneider Písek, III. etapa, šatny

vzduchotechnika a systém vytápění