Lesy Tábor, SDV Bechyně

teplovod k sušárnám dřeva